Arkiv över pressmeddelanden

Extra pris

Pressmeddelande3 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Olov Wallenstein och Brian Manning Delaney var sitt extra pris på 40 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2009

Ulla Bruncrona har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2009.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande3 apr 2009

Peter Graves har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2009.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Grumbach och Magnus Hedlund Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2009.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande26 mar 2009

Björn Melander har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande26 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Josephson Margit Påhlsons pris 2009 på 180 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande19 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carin Bergström sitt gustavianska stipendium för år 2009.

Zibetska priset

Pressmeddelande19 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ola Wikander Zibetska priset för år 2009.

Svenska Akademiens ordlista på nätet

Pressmeddelande16 mar 2009

Svenska Akademiens ordlista utkom första gången 1874. Den senaste upplagan publicerades i april 2006 och är den trettonde i ordningen (SAOL 13).

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande13 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kjell Askildsen sitt nordiska pris för år 2009.