Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande14 maj 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Suzanne Mortensen sitt bibliotekariepris för 2009.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande29 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Johan Malmberg Svenska Akademiens essäpris för år 2009.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande23 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth Karin Gierows pris för år 2009.

Extra pris

Pressmeddelande3 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Olov Wallenstein och Brian Manning Delaney var sitt extra pris på 40 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2009

Ulla Bruncrona har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2009.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande3 apr 2009

Peter Graves har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2009.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Grumbach och Magnus Hedlund Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2009.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande26 mar 2009

Björn Melander har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande26 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Josephson Margit Påhlsons pris 2009 på 180 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande19 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carin Bergström sitt gustavianska stipendium för år 2009.