Arkiv över pressmeddelanden

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande6 mar 2009

Till ny ledamot på stol nummer 1 i Svenska Akademien efter Sten Rudholm har utsetts författaren och litteraturvetaren Lotta Lotass. Hon kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december i år.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande5 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt Axel Hirschs pris för år 2009 med 120 000 kronor var.

Några ändringar i almanackans namnlängd

Pressmeddelande20 feb 2009

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, forskningschef Eva Brylla, Institutet för språk och folkminnen, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, och professor Lennart Elmev

Akademiforskare i humaniora

Pressmeddelande26 dec 2008

Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien ledigförklarar härmed, med medel från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, sex anställningar för yngre disputerade forskare inom det humanistiska området med följande inriktning:
 

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Francisco Uriz sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2008 har tilldelats Christer Kihlman.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Granath Gerard Bonniers pris för år 2008.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kellgrenpriset för år 2008.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Sigurd Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Bellmanpriset för år 2008.