Arkiv över pressmeddelanden

Doblougska priset 2005

Pressmeddelande25 maj 2005

Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Lars Lönnroth och Steve Sem-Sandberg. Den norska delen av priset har tilldelats Hans Herbjørnsrud och Tone Hødnebø.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2005

Pressmeddelande19 maj 2005

Priset har tilldelats Birgitta Fasth (Göteborg), Lena Josefsson (Uddevalla) och Christina Karlén (Eldsberga).

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2005

Pressmeddelande28 apr 2005

Till mottagare av årets pris har utsetts Madeleine Bergmark, som är verksam vid Göteborgs stadsbibliotek.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande7 apr 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Astley Nyhlén Karin Gierows pris för år 2005.

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande30 mar 2005

Hans Berggren har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2005.

Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris

Pressmeddelande30 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Blomqvist och Erik Ågren Stiftelsen Natur och Kulturs översättarpris för år 2005.

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande30 mar 2005

Paul Berf har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2005.

Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande18 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi sitt nordiska pris för år 2005.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande17 mar 2005

Viveka Adelswärd har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 50 000 kronor.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Margit Påhlsons pris på 120 000 kronor.