Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande30 mar 2005

Paul Berf har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2005.

Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande18 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi sitt nordiska pris för år 2005.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Margit Påhlsons pris på 120 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Björkman sitt gustavianska stipendium för år 2006.

Karin Gierows pris

Pressmeddelande17 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Ellerström och Marita Jonsson Karin Gierows pris för år 2006.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande17 mar 2005

Viveka Adelswärd har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 50 000 kronor.

Zibetska priset

Pressmeddelande10 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Leif Landen Zibetska priset för år 2005.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande10 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jakob Christensson sitt gustavianska stipendium för år 2005.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande3 mar 2005

Svenska Akademien har tilldelat Germund Michanek Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Schückska priset 2005

Pressmeddelande3 mar 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Bergsten Schückska priset på 60 000 kronor.