Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens tolkningspris

Pressmeddelande30 mar 2017

Enrico Tiozzo har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2017. Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk.

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Pressmeddelande30 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Bengtsson och Ola Wallin Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2017.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande23 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Svensson Margit Påhlsons pris 2017 på 200 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande17 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Dag Solstad sitt nordiska pris för 2017.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande17 mar 2017

Eivor Sommardahl har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård 2017. Prissumman är på 80 000 kronor.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Holger Weiss sitt gustavianska stipendium för år 2017. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Akademiledamoten Torgny Lindgren har avlidit

Pressmeddelande16 mar 2017

Författaren Torgny Lindgren invaldes 1991 på stol 9 i Svenska Akademien, där han efterträdde språkforskaren Ture Johannisson. Torgny Lindgren var född 1938 och arbetade först som lärare innan han blev författare på heltid.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande10 mar 2017

Svenska Akademien har tilldelat Per Arne Tjäder Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2017 med 40 000 kronor.

Zibetska priset

Pressmeddelande10 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Max Engman Zibetska priset för år 2017. Priset utgår vartannat år ur Stiftelsen C.B.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande3 mar 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Axel Englund Anna Sjöstedts resestipendium för 2017.