Internationella kvinnodagen 8 mars 2023: Magna Sunnerdahl

Internationella kvinnodagen 8 mars 2023: Magna Sunnerdahl
8 mar 2023

I dag på Internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma filantropen och donatorn Magna Sunnerdahl (1863-1935) som en gång i tiden var Stockholms rikaste kvinna. Pengarna använde hon till en rad projekt med samhällets fattigaste och svagaste invånare i fokus. Några exempel är Skolkolonier för fattiga skolbarnStiftelsen Sunnerdahls Handikappfond, hushålls- och yrkesskolan Sunnerdahls Hemskolor på landet samt uppförandet av ett antal bostadshus anpassade för barnrika arbetarfamiljer. För Svenska Akademiens del hade hon en stor betydelse. 1913 donerade hon 500 000 kronor till Svenska Akademien för inköp av nyttjanderätten till de två översta våningarna i Börshuset i Stockholm. Den vid tiden fortfarande fullkomligt mansdominerade Akademien (Selma Lagerlöf valdes in som första kvinnliga ledamot året därpå) hade alltså Magna Sunnerdahl att tacka för att man äntligen slapp vara husvilla – en tacksamhet som sträcker sig fram till i dag.