Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1401 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Cissi 22/11 Nej
Cilla 22/11 Nej
Sivar 25/2 Nej
Sivard 25/2 Nej
Helle 21/11 Nej
Hella 21/11 Nej
Elga 21/11 Nej
Maren 20/11 Nej
Lago 27/2 Nej
Lizzy 19/11 Nej
Lave 27/2 Nej
Lizzie 19/11 Nej
Lizzi 19/11 Nej
Lizette 19/11 Nej
Liz 19/11 Nej
Lissy 19/11 Nej
Maisie 28/2 Nej
Lissie 19/11 Nej
Lissi 19/11 Nej
Lisette 19/11 Nej
Lisen 19/11 Nej
Majli 28/2 Nej
Lis 19/11 Nej
Manja 28/2 Nej
Lill 19/11 Nej
Elzbieta 19/11 Nej
Eliza 19/11 Nej
Mari 28/2 Nej
Elisif 19/11 Nej
Mariella 28/2 Nej
Betty 19/11 Nej
Bettina 19/11 Nej
Marielle 28/2 Nej
Betsy 19/11 Nej
Beth 19/11 Nej
Marietta 28/2 Nej