Namnlista

Namn som ingår i själva namnlängden står med fet stil. Ett namn som inte står med fet stil ingår alltså inte i namnlängden men är ändå på ett eller annat sätt besläktat med något av namnlängdens namn. Det innebär exempelvis att inte bara Gunnar och Gunder utan också Gunde och Günther kan fira namnsdag den 9 januari. På liknande sätt kan inte bara Maria utan också Maja, Mia, Mimmi och flera andra fira namnsdag den 28 februari.

Totalt 1401 namn.
Alla A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö
Namn Datum Ingår i Namnlängden
Jöns 27/12 Nej
Jussi 27/12 Nej
Jukka 27/12 Nej
Juho 27/12 Nej
Juhani 27/12 Nej
Juha 27/12 Nej
Juan 27/12 Nej
Jonne 27/12 Nej
Johnny 27/12 Nej
Johnnie 27/12 Nej
Joen 27/12 Nej
Jean 27/12 Nej
Janos 27/12 Nej
Ioannis 27/12 Nej
Hannu 27/12 Nej
Hannes 27/12 Nej
Giovanni 27/12 Nej
Johan 27/12 Ja
Johannes 27/12 Ja
Benny 28/12 Nej
Bennie 28/12 Nej
Benni 28/12 Nej
Ben 28/12 Nej
Värnlösa barns dag 28/12 Ja
Benjamin 28/12 Ja
Natasha 29/12 Nej
Natali 29/12 Nej
Natalie 29/12 Ja
Natalia 29/12 Ja
Set 30/12 Ja
Abel 30/12 Ja
Sylvester 31/12 Ja
Sylve 31/12 Nej