Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Gyldenstolpe, Nils Philip

Gyldenstolpe, Nils Philip, greve, hovman, ämbetsman (1734–1810). Invald 1789.

G. föddes 19 febr. 1734 på Forsby i Österåkers socken (Södermanlands län) och avled 20 febr. 1810. Han var son till kammarherren greve Ulric Nils G. och grevinnan Brita Christina Oxenstierna af Korsholm och Wasa, dessutom kusin till Johan Gabriel Oxenstierna (stol 8).

G. blev student i Uppsala 1750 och anställdes vid Kanslikollegium 1751. Han beklädde olika befattningar vid hovet och blev 1764 hovmarskalk och överkammarherre; som sådan gick han Lovisa Ulrika till handa i politiska ärenden och var samtidigt prins Gustafs förtrogne. G. var landshövding i Gävleborgs län 1773–81. År 1787 tvingades han lämna hovet men kunde återvända 1789. G. blev 1792 guvernör för kronprins Gustaf Adolf. Efter Gustaf III:s död anslöt sig G. till Armfelt, avsattes 1794 från sin guvernörsbefattning och förvisades från Stockholm. Förvisningen upphävdes sedan Gustaf IV Adolf blivit myndig, men G:s politiska roll var slutspelad. G. invaldes i Akademien 18 juni 1789 på stol 1 efter Anders Johan von Höpken och tog sitt inträde 11 dec. samma år.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): inträdestal över von Höpken (SAH från år 1786, band 3).