Svenska Akademiens logotyp

Ledamotsregister

Kullberg, Carl

Kullberg, Carl Anders, skald, översättare (1815–1897). Invald 1865.

K. föddes 26 okt. 1815 på Erikstorp i Sventorps socken (Skaraborgs län) och avled 22 okt. 1897. Han var son till kyrkoherden Olof K. och Margareta Christina Otter.

Efter att ha genomgått läroverket i Skara blev K. 1835 student i Uppsala, där han fram till 1844 bedrev studier i olika humanistiska ämnen utan att ta någon examen. Han återvände till hemorten, där han i fortsättningen var verksam som fri litteratör. Han innehade aldrig någon tjänst utan levde helt för sina vittra intressen.

K. framträdde till en början som skald i eftertegnérsk stil. Sin främsta insats gjorde han som översättare av Tassos Det befriade Jerusalem (1860), Ariostos Den rasande Roland (1–4, 1865–70) och Petrarcas sonetter. K. invaldes i Akademien 19 okt. 1865 på stol 13 efter Bernhard Elis Malmström och tog sitt inträde 29 maj 1866.

K. tilldelades Mindre priset 1847 och 1848, Stora priset i skaldekonst 1857 för en översättning av en episod ur Tassos Det befriade Jerusalem samt Kungliga priset 1860.

Skr. i Svenska Akademiens Handlingar (SAH): prisskriften 1857; inträdestal över Malmström (SAH från år 1796, band 41); en samling Petrarcasonetter i översättning.