Projekt

Akademien bedriver också ett flertal projekt, dels permanenta, dels mera tidsbegränsade. Till de förra hör Svenska Akademiens ordbok (SAOB), en omfattande historisk ordbok vars redaktion är förlagd till Lund och har ett 20-tal anställda.

En vidareutveckling av ordboken sker inom OSA-projektet i Göteborg, som syftar till att göra ordboken tillgänglig som lexikalisk databas. I Göteborg finns också redaktionerna för Svenska Akademiens ordlista (SAOL), som är (inofficiell) norm för stavning och böjning av svenska ord, och för Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO).

Tillsammans med Kungl. biblioteket och Språkbanken vid Göteborgs universitet driver Akademien projektet Litteraturbanken, en webbresurs för forskning, undervisning och folkbildning. Huvuduppgiften är att samla in, arkivera och publicera klassisk och nutida svensk litteratur, fritt tillgänglig för alla.

Bland övriga projekt under arbete kan nämnas en svensk språkhistoria och en svensk metrik.