Akademien

Om klassiker på webben

I webbversionen av klassikerserien har den grafiska utformningen behållits intakt, så att de digitala böckerna i allt väsentligt ser likadana ut som de tryckta versionerna. Meningen är att hela serien skall vara tillgänglig i digital form för gratis läsning online och gratis nedladdning på hårddisk. Till de digitala texterna hör också en särskild bruksanvisning. Observera: för att du skall kunna använda bruksanvisningen på rätt sätt måste texten ha öppnats i Adobe Acrobat Reader. Enklaste sättet att åstadkomma detta är att först ladda ner texten på hårddisken.

Ladda ner bruksanvisningen:
  Download klassiker_bruksanvisning.pdf (400.37 KB)