Erik Lönnroth: Den stora rollen. Kung Gustaf III spelad av honom själv

Denna bok innebär en nytolkning av en välkänd och kontroversiell monarks personlighet. Avsikten är att följa, beskriva och bedöma det som Gustaf III uppfattade som det centrala i förverkligandet av kungarollen när det gällde regerande, storpolitik och krigföring. Erik Lönnroths bok betecknas av många historiker som den i särklass bästa biografi som skrivits över denna det slutande 1700-talets centralgestalt i Sverige.

Inledning av Peter Englund.

 2008. 459 s., mjukband. ISBN 978-91-7353-266-2.