Övrig utgivning

Ursula Sjöberg & Ingrid Sjöström

Masreliezrummen. En köpmans våning i Gamla stan

Louis Masreliez är känd som mästaren till den utsökta nyklassicistiska inredningsstil som utmärkte Gustaf III:s tid och som främst kan beundras i kungens paviljong på Haga och i andra kungliga inredningar. Masreliez utförde även ett fåtal uppdrag för välbeställda privatpersoner. Han var bland annat ansvarig för gestaltningen av en elegant trerummare i Gamla stan i nuvarande kanslihuskvarteret, en våning som här beskrivs av två konsthistoriker.

2015. 156 s., mjukband. ISBN 978-91-1-307099-5. Distr.: Norstedts.

 

Nanna Stefania Hermansson

Systrarna Oldbergs testamente.
Nordiska samtal 1944–1955

Systrarna Vera Oldberg (1896–1969) och Greta Oldberg (1892–1982) ivrade för nordiskt samarbete. De sammankallade mellan 1944 och 1955 deltagare från de nordiska länderna till diskussioner, huvudsakligen i sitt hem i Stockholm. De kontakter de båda systrarna trots krigstillståndet lyckades etablera är häpnadsväckan de. Än idag möjliggör Vera och Greta Oldbergs stiftelse årligen för en stipendiat från något annat nordiskt land att bedriva forskning i Sverige.

2016. 60 s., häftad. ISBN 978-91-7611-707-1. Behovstryck. Utkommer 2017.