Övrig utgivning

 

Nanna Stefania Hermansson

Systrarna Oldbergs testamente.
Nordiska samtal 1944–1955

Systrarna Vera Oldberg (1896–1969) och Greta Oldberg (1892–1982) ivrade för nordiskt samarbete. De sammankallade mellan 1944 och 1955 deltagare från de nordiska länderna till diskussioner, huvudsakligen i sitt hem i Stockholm. De kontakter de båda systrarna trots krigstillståndet lyckades etablera är häpnadsväckan de. Än idag möjliggör Vera och Greta Oldbergs stiftelse årligen för en stipendiat från något annat nordiskt land att bedriva forskning i Sverige.

2022. 60 s., häftad. ISBN 978-91-7611-707-1.

 

Ursula Sjöberg & Ingrid Sjöström

Masreliezrummen. En köpmans våning i Gamla stan

Louis Masreliez är känd som mästaren till den utsökta nyklassicistiska inredningsstil som utmärkte Gustaf III:s tid och som främst kan beundras i kungens paviljong på Haga och i andra kungliga inredningar. Masreliez utförde även ett fåtal uppdrag för välbeställda privatpersoner. Han var bland annat ansvarig för gestaltningen av en elegant trerummare i Gamla stan i nuvarande kanslihuskvarteret, en våning som här beskrivs av två konsthistoriker.

2015. 156 s., mjukband. ISBN 978-91-1-307099-5. Distr.: Norstedts.

 

Bo Svensén

En studie av Akademiens stadgars texthistoriska förebilder

Att Svenska Akademien har Franska akademien som förebild är ett känt faktum, liksom att dess stadgar till stor del bygger på Franska akademiens statuter.  Men på vad sätt och i vilken utsträckning Svenska Akademiens stadgar av år 1786 har utnyttjat den franska förlagan har varit mer eller mindre okänt. I första hälften av denna bok görs därför en systematisk kartläggning av likheter och skillnader mellan de två stadgedokumenten.

Denna jämförelse gäller dock enbart två slutversioner och säger ingenting om hur Svenska Akademiens stadgar kom till. Därför görs i bokens andra hälft för första gången ett försök att skildra den process som med utgångspunkt i de franska statuterna via olika textversioner ledde fram till den svenska stadgetextens slutliga lydelse.

Men stadgarnas texthistoria tar inte slut i och med 1786 års definitiva version. För fullständighetens skull avslutas därför boken med en skildring av stadgetextens fortsatta historia fram till våra dagar.

2023. 160 s., Häftad. ISBN 978-91-1-312783-5.