Svenska Akademiens högtidssammankomst 2020

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst. I normala fall äger detta rum inför inbjudna gäster, inklusive kunglig representation, i Börssalen den 20 december kl. 17:00 – allt enligt instiftaren Gustaf III:s anvisningar. På grund av pandemin blev år 2020 ett högst annorlunda år, såväl för världen som för Akademien. Detta medförde dels att 2020 års högtidssammankomst sköts fram flera månader, dels att den kom att äga rum utan inbjudna gäster. Istället sändes den via Akademiens hemsida den 15 april kl. 17:00.  I samband med högtidssammankomsten tog två nya ledamöter inträde, Ingrid Carlberg och Steve Sem-Sandberg. Sina inträdestal kommer de dock att hålla först vid 2021 års högtidssammankomst, vilken förhoppningsvis kan genomföras enligt traditionsenligt mönster den 20 december 2021.

Samtliga tal och texter från sammankomsten återfinns här »

Program för Svenska Akademiens högtidssammankomst 2020
15 april 2021, kl. 17

Direktörstal − herr Ralph
Utdrag ur årets minnesteckning – herr Wästberg               
Läsning – fru Forsström
Ingrid Carlberg tar sitt inträde
Steve Sem-Sandberg tar sitt inträde
Läsning –  fru Swärd
Läsning – herr Espmark
Sekreterarens berättelse − herr Malm