Akademieaftnar, våren 2018

Onsdag 18 april kl. 18-19
Nina Hemmingsson
Om jag inte fick teckna skulle jag dö
Nina Hemmingsson är, utöver föregångare och förgrundsgestalt inom svensk seriekonst, sedan ifjol även förläggare på Kartago. I sitt föredrag kommer hon att berätta om såväl sitt eget skapande som hur hon ser på seriekonstens utveckling i stort.

Anmäl dig här

 

Onsdag 25 april kl. 18-19
Birgit Munkhammar och Magnus Bergh
Modernismen ur autodidakternas perspektiv: Eyvind Johnsons och Rudolf Värnlunds brevväxling
Hur går det till när en ny skrivande generation formas? Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund låter oss inifrån följa de båda författarnas jakt efter både inhemska och utländska impulser i syfte att skapa något nytt i  svensk litteratur. Birgit Munkhammar och Magnus Bergh har just givit ut deras korrespondens från 1920-talet. Anmäl dig här

 

Fri entré men begränsat antal platser. Frågor: program@svenskaakademien.se