Svenska Akademiens ordbok

SAOB har kallats världens mest omfattande pågående kulturprojekt. Det inleddes i början på 1890-talet och har sedan fortsatt genom årtiondena. Om några år är man på sista bokstaven i alfabetet samtidigt som man parallellt med detta arbetat på materialets digitalisering. Ett 20-tal personer med språkvetenskaplig bakgrund arbetar på ordboksredaktionen i Lund.