Tua Forsström, stol nummer 18

 

Berätta kort om din bakgrund.

Jag är författare och har sedan min debut 1972 publicerat ett drygt dussin diktsamlingar. Jag är finlandssvensk och bor halvårsvis i Helsingfors och på landsorten i västra Nyland. Efter att ha studerat litteraturvetenskap och filosofi vid Helsingfors universitet arbetade jag 1972-1992 som skönlitterär redaktör vid Söderströms förlag, och var länge aktiv inom Finlands svenska författareförening.

De senaste tjugofem åren har jag varit verksam som författare på heltid, skrivit i första hand lyrik och samarbetat med tonsättare i olika sammanhang.

 

Vad hoppas du kunna bidra med i Akademien?

I Finland har glädjen över att Akademien valde in en finlandssvensk ledamot varit stor, och jag hoppas kunna fungera som en naturlig länk mellan de litterära sammanhangen i våra respektive länder. Jag ser det som en stor sak att få vara med och stöda läsning och god litteratur, och hoppas att mitt perspektiv skall kunna vara till nytta i Akademiens arbete. Om jag kan göra något för att särskilt lyfta poesin en smula är jag glad. Men jag är intresserad av i stort sett allt som har med litteratur och svenska språket att skaffa och går in i Akademien med förväntan och öppet sinne.