Utdelning av 2021 års Bernadottestipendier

Utdelning av 2021 års Bernadottestipendier

Årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet mottog diplom vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Slottet onsdagen den 29 september. H.M. Konung Carl XVI Gustaf, som är de kungliga akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, delade ut diplomen till samtliga stipendiater. Programmet, instiftat i samband med Hans Majestät Konungens 70-årsdag den 30 april 2016, baseras på ett samarbete mellan Konstakademien, Musikaliska Akademien, Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden.

Svenska Akademiens Bernadottestipendium delas nu ut för femte gången och ska från och med i år gå till två stipendiater: det ena till en författare som relativt nyligen debuterat, det andra till en förhållandevis nydisputerade litteratur- eller språkforskare. Stipendiet utgörs av 120 000 kronor samt två veckors fri vistelse i Hvita villan på Öland.

Svenska Akademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021:

  • Cecilia Hansson tilldelas ett stipendium för sitt projekt Kafkas lungor, en non-fictionroman som med författarens egen tornedalska släkthistoria som utgångspunkt vill skildra såväl gränsregionens speciella problematik som lungsjukdom och sanatorieväsende. Från Sandträsks sanatorium där hennes mormor vårdades rör sig författaren till andra liknande miljöer i Europa och till gränsregioner som Herta Müllers Banatet och Franz Kafkas Böhmen. Hon låter den fria andningen eller avsaknaden av sådan bli röd tråd i en undersökning av vad det innebär att utgöra minoritet i en tvåspråkighetskultur. Det är ett projekt som syftar till att i romanens form knyta samman språk, politik, geografi och hälsa till ett stycke europeisk 1900-talshistoria.
     
  • Katrin Ahlgren tilldelas ett stipendium för sitt projekt Att leva mellan språk: poetiska representationer av migrationsberättelser. Ahlgren undersöker genom att beskriva levd erfarenhet av språk och de förändringar som sker över tid i individers språkliga repertoarer. Studien utforskar sålunda kulturella, sociala och känslomässiga aspekter av språkanvändning och språkutveckling i ett flerspråkigt Sverige. Stipendiet möjliggör fortsatt utveckling av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt där konstnärligt inspirerade metoder utgör ett viktigt inslag genom att berättelser om språk återges och representeras i form av poesi.

 

Övriga stipendiater inom Bernadotteprogrammet 2021:

Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien
Annie Burman
Petra Dotlačilová
Svante Landgraf

Kungl. Akademien för de fria konsterna
Ida-Johanna Lundqvist
Hanna Zelleke Collin  

Kungl. Musikaliska Akademien
Mårten Nehrfors-Hultén

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Kaj Ahlsved
Michael Frost

Se även: Kungahuset – diplomutdelning Bernadotteprogrammet »