Utdrag ur film om Svenska Akademiens högtidssammankomst 2017