Utlysning av arbetsstipendier

Särskilt stöd till i första hand författare, kulturskribenter och översättare

Situationen som uppstått till följd av coronaviruset ändrar förutsättningarna för kulturen. Svenska Akademien omprioriterar och tillför därför medel till en utlysning av omkring 80 arbetsstipendier på upp till 50 000 kronor för verksamhet inom Akademiens områden, dvs. främst författare, kulturskribenter och översättare med inriktning mot svenska språket och litteraturen.  Det projekt som medel söks för skall utföras inom ett år, räknat från ansökningstidens utgång. Sista ansökningsdatum: 5 maj 2020. Nedan finns mer information samt ansökningsblankett.

Utlysning, arbetsstipendium, Svenska Akademien 2020 »
Blankett, arbetsstipendium, Svenska Akademien 2020 »

Information in English »

Bidrag kan sökas även för andra ändamål med anknytning till Akademiens intresseområden, till exempel stöd till olika typer av litterära festivaler eller seminarier. Läs mer om denna typ av ansökan här »