Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Svenska Akademiens högtidssammankomst
Nobelpriset i litteratur år 2015, Svetlana Aleksijevitj
Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Svenska Akademiens arkiv
Gustaf IIIs signatur

Gustaf IIIs signatur

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

Andra namn

2
Måndag maj v 18

Aktuellt

Svenska Akademiens remissvar gällande förslag till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan

Aktuellt29 apr 2016

Svenska Akademien har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag. Det som Akademien ser som sin primära uppgift i sammanhanget är att lämna synpunkter på den språkliga utformningen.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur

Pressmeddelande28 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat utse Jan Lööf till mottagare av Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur 2016.

Johan Lundblads pris

Pressmeddelande28 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ida Östenberg Johan Lundblads pris för år 2016. Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi.

Beskowska resestipendiet

Pressmeddelande21 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jörgen Lind Beskowska resestipendiet för år 2016. Stipendiet utgår vartannat år ur en stiftelse med donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka till förmån för vitterhetsidkare.