Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Bob Dylan besöker Stockholm 1966

Bob Dylan besöker Stockholm 1966

Nobelpriset år 1966

Nobelpriset år 1966

Akademien sammanträder

Akademien sammanträder

Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Svenska Akademiens arkiv
Svenska Akademiens högtidssammankomst
Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Gustaf IIIs signatur

Gustaf IIIs signatur

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

26
Söndag feb v 08

Aktuellt

Föreläsningar vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket2 feb 2017

Poesi & Prosa - våren 2017
Tema: Metaforikens landskap

SAOL 14 nu tillgänglig som app.

Pressmeddelande23 dec 2016

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är sedan länge norm för stavning, uttal och böjning av svenska ord. Ordlistan finns nu tillgänglig som app för mobiltelefon.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stina Ekblad Kungliga priset för 2016. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Göran Sonnevi Bellmanpriset för år 2016. Priset, som utgår från Stiftelsen Emma och Anders Zorns donationsfond, instiftades av makarna Zorn 1920 och skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.