Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Börshuset i Gamla stan, Stockholm

Akademien sammanträder

Akademien sammanträder

Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Svenska Akademiens arkiv
Svenska Akademiens högtidssammankomst
Svenska Akademiens stadgar

Svenska Akademiens stadgar

Gustaf IIIs signatur

Gustaf IIIs signatur

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

8
Torsdag dec v 49

Aktuellt

Utlysning av Svenska Akademiens Bernadottestipendium

Aktuellt8 dec 2016

I samband med HMK:s 70-årsdag 2016 inrättades Bernadotteprogrammet av några av de Kungliga akademierna. Programmet omfattas av ett flertal stipendier. Ett av dessa utdelas av Svenska Akademien i tre kategorier enligt ett rullande schema.

Svenska Akademien söker kanslisamordnare

Aktuellt1 dec 2016

Svenska Akademien är en oberoende kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur. Akademien består av arton ledamöter, valda på livstid.

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande1 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pär Hansson Kallebergerstipendiet för år 2016. Stipendiet utgår ur Stiftelsen Kallebergerfonden, som utgörs av Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, som överlämnades till Akademien 1977.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande29 nov 2016

Sven Wollter har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2016. Priset, som instiftades 1963 i samband med Kungl. Dramatiska teaterns 175-årsjubileum, utdelas som belöning till scenartister, regissörer och dramatiska författare.