Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carolina Brown sitt gustavianska stipendium för år 2015.

Schückska priset

Pressmeddelande12 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paula Henrikson Schückska priset 2015 på 100 000 kronor.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande12 mar 2015

Svenska Akademien har tilldelat Magnus Bergh Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2015 med 40 000 kronor.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande5 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Håkan Håkansson och Jonas Jonsson Axel Hirschs pris för 2015 med 120 000 kronor var.

Extra pris

Pressmeddelande5 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Olle Svenning ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande3 feb 2015

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor för år 2015 ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Teleman Svenska Akademiens språkforskarpris 2014.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingela Strandberg Bellmanpriset för år 2014. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunilla Palmstierna-Weiss Kungliga priset för år 2014. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Svenska Akademiens stora pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Hellsing sitt Stora pris, som är Akademiens främsta utmärkelse.