Arkiv över pressmeddelanden

Schückska priset

Pressmeddelande13 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingeborg Nordin Hennel Schückska priset på 100 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande7 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Eric Liedman sitt nordiska pris för år 2008.

Extra pris

Pressmeddelande5 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maciej Zaremba ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande3 mar 2008

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 120 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande28 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jörn Donner och Håkan Lindgren Axel Hirschs pris för år 2008 med 110 000 kronor var.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande28 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Birger Schöldströms pris för år 2008.

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande22 feb 2008

Till ny ledamot på stol nummer 4 i Svenska Akademien efter Lars Forssell har utsetts författaren och litteraturforskaren Anders Olsson. Han kommer att ta sitt inträde på Akademiens högtidsdag den 20 december i år.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande21 feb 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mirja Unge Ilona Kohrtz’ stipendium 2008–2009.

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christine Falkenland Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2007.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2007

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2007 har tilldelats Henrik Meinander.