Arkiv över pressmeddelanden

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande3 mar 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff Axel Hirschs pris för år 2006 med 100 000 kronor var.

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande24 feb 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stefan Casta Ilona Kohrtz’ stipendium 2006–2007.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Ström Bellmanpriset för år 2005.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Yvonne Hirdman Kellgrenpriset för år 2005.

Svenska Akademiens högtidssammankomst 2005

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien avslutar arbetsåret genom att fira sin högtidsdag med en offentlig sammankomst i Börssalen den 20 december klockan 17.00.

Länk: Texter från Svenska Akademiens högtidssammankomst 2005

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Peter Pohl Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2005.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Johanna Nilsson och Mirja Unge Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2005.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut fem belöningar på 50 000 kronor var till Kaj Falkman, Leena Huss, Christer Jonson, Titti Nylander och Maciej Zaremba

Särskilt pris från Svenska Akademien

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har tilldelat Sven-Bertil Taube ett särskilt pris på 100 000 kronor med anledning av hans mångåriga insatser för den sjungna svenska lyriken.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Eva Österberg Gerard Bonniers pris för år 2005.