Arkiv över pressmeddelanden

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande7 jun 2016

Svenska Akademien har under våren 2016 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande2 jun 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rickard Melkersson och Gustaf Skar Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2016.

Svenska Akademien satsar på nyanlända barns och ungdomars utveckling i svenska

Pressmeddelande30 maj 2016

I och med den stora flyktingvågen har svenska skolor under det senaste året ställts inför stora utmaningar. I stort sett alla skolor ska nu vara beredda att ta emot nyanlända barn och ungdomar.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande26 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per Molander Svenska Akademiens essäpris för år 2016. Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande26 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Henrik Swahn Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för år 2016.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2016

Pressmeddelande26 maj 2016

Svenska Akademien har utsett Johan Aasa, Martin Ahlstedt, Josefin Nilsson och Cecilia Peña till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.

Doblougska priset

Pressmeddelande24 maj 2016

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2016.

Några ändringar i almanackans namnlängd från och med 2018

Pressmeddelande23 maj 2016

Namnlängden av år 2001 förvaltas av Namnlängdskommittén, som består av professor Sture Allén, Svenska Akademien, professor Östen Dahl, Vetenskapsakademien, professor Lennart Elmevik, Vitterhetsakademien, och förste forskningsarkivarie Katharina Le

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande19 maj 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Annika Edlund sitt bibliotekariepris för 2016.

Ny ledamot i Svenska Akademien

Pressmeddelande13 maj 2016

Till ny ledamot på stol nummer 13 efter författaren och översättaren Gunnel Vallquist har Svenska Akademien utsett författaren och dramatikern Sara Stridsberg.