Axel Hirschs pris

4 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Henrik Berggren och Per Rydén Axel Hirschs pris för år 2011 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff, 2007 Ulf Olsson och Johan Wrede, 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren, 2009 Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt samt 2010 Ingemar Nilsson och Peter Handberg.

Henrik Berggren är journalist och historiker, född 1957. Han blev fil.dr i historia 1995 och har varit knuten till Dagens Nyheter sedan 1986, där han varit verksam vid såväl kultur- som ledarredaktionen. Under åren 2000-2003 var han tidningens kulturchef.

Verk i urval:
Seklets ungdom. Retorik, politik och modernitet 1900-1939. 1995
Är svensken människa? Gemenskap och oberoende i det moderna Sverige. Med Lars Trägårdh. 2006
Underbara dagar framför oss. En biografi över Olof Palme. 2010

Per Rydén är pressforskare och professor i litteraturvetenskap, född 1937. Han blev fil.dr i Lund 1974, där han även blev professor 1994.

Verk i urval:
En kritikers väg. Studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1883-96. Diss, 1974
En kritikers väg. Studier i Oscar Levertins litteraturkritik 1897-1906. 1977
En svensk presshistoria. Med C.-G. Holmberg och I. Oscarsson, 1983
Den svenska pressens historia. Redaktör med K. E. Gustafsson, 5 volymer, 2000-2003
Den svenske Ikaros – berättelserna om Andrée. 2003
Världens äldsta – Post- och Inrikes tidningar. Redaktör med K. E. Gustafsson, 2005
Verner & Oscar, en kärlekshistoria. 2006
Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén. 2010