Beskowska resestipendiet

10 apr 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredrik Sjöberg Beskowska resestipendiet för år 2014.

Stipendiet utgår vartannat år ur donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. De senaste mottagarna av priset har varit 2004 Carl-Johan Malmberg, 2006 Erik Bergqvist, 2008 Lotta Lotass, 2010 Niclas Lundkvist och 2012 Peter Kihlgård. Prisbeloppet är på 70 000 kronor.

Fredrik Sjöberg är biolog, författare och kulturskribent, född 1958 och bosatt på Runmarö i Stockholms skärgård. Utöver författarskapet är han kulturskribent på Svenska Dagbladet sedan många år. Han blev hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet 2009 och vid Lunds universitet 2013.

Verk under senare år:
Flugfällan. 2004
Flyktkonsten. 2006
Den utbrände kronofogden som fann lyckan. 2008
Russinkungen. 2009
Varför håller man på? och andra essäer. 2012
Ge upp idag – i morgon kan det vara för sent. 2013