Birger Schöldströms pris

29 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carl-Göran Heidegren Birger Schöldströms pris för år 2012.

Priset utgår vartannat år ur en fond som överlämnades till Akademien 1960 för understödjande av litteratur- och personhistorisk forskning. De senaste mottagarna av priset har varit 2004 Per I. Gedin, 2006 Torkel Stålmarck, 2008 Carina Burman samt 2010 Jonas (J.) Magnusson och Cecilia Grönberg. Prisbeloppet är 65 000 kronor.

Carl-Göran Heidegren är sociolog och idéhistoriker, född 1954 och bosatt i Malmö. Han blev fil.dr 1984 med avhandlingen Filosofi och revolution. Hegels väg till visdom (sociologi) och även 1999 med avhandlingen Filosofisk modernisering. Studier i nordisk filosofihistoria (idé- och lärdomshistoria). Han är professor i sociologi vid Lunds universitet.

Verk (urval):
Johan Jakob Borelius – den siste svenske hegelianen. 1995
Hegels fenomenologi – en analys och kommentar. 1995
Det moderna genombrottet i nordisk universitetsfilosofi 1860-1915. 2004
Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp. Tillsammans med Mikael Carleheden och Bo Isenberg, 2007
Den interagerande människan. Tillsammans med David Wästerfors, 2008
Erkännande. 2009
Ernst och Friedrich Georg Jünger – två bröder, ett århundrade. 2011