Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Janina Orlov Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2013.

Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2008 Fateme Behros, 2009 Eva Adolfsson, 2010 Pär Bergman, 2011 Torsten Samzelius och 2012 Inger Alfvén. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Janina Orlov är översättare, född 1955 och bosatt i Lidingö. Hon blev fil.dr i ryska språket och litteraturen vid Åbo Akademi 2005 med avhandlingen Texten som kalejdoskop – en läsning av Pusjkins ”Sagan om tsar Saltan”. Numera är hon knuten till Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet.

Janina Orlov översätter från ryska och finska till svenska. Bland de författare vars verk hon översatt märks Elina Hirvonen, Jukka Laajarinne, Rosa Liksom, Sofi Oksanen, Riikka Pulkkinen och Nina Sadur.