Extra pris

30 nov 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Johan Svedjedal ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Johan Svedjedal är litteraturvetare, född 1956 och bosatt i Uppsala. Han blev fil.dr 1987 på avhandlingen Almqvist – berättaren på bokmarknaden. Berättartekniska och litteratursociologiska studier i C.J.L. Almqvists prosafiktion kring 1840 och är sedan 1993 professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid Uppsala universitet.

Johan Svedjedal medarbetar regelbundet på Dagens Nyheters kultursidor och är sedan 1995 ledamot av Samfundet De Nio. Han är även styrelseledamot i Svenska Vitterhetssamfundet och har varit redaktör för en mängd utgåvor i olika litteraturvetenskapliga ämnen.

Egna verk i urval:
Spela spelet. Om Louis De Geers Singletonböcker. 1980
Prosa mellan krigen. Förstagångsutgivningen av svensk prosafiktion i original i bokform för vuxna 1916–1940. 1982
Almqvists Det går an och konsten att överleva – en texthistorik. 1989
Bokens samhälle. Svenska Bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 1887–1943. Två delar, 1993
Författare och förläggare och andra litteratursociologiska studier. 1994
Gurun och grottmannen och andra litteratursociologiska studier. 1996
Skrivaredans. Birger Sjöbergs liv och diktning. 1999
The Literary Web. Literature and Publishing in the Age of Digital Production. 2000
Kärlek är. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1793–1833. 2007
Rosor, törnen. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1833–1840. 2008
Frihetens rena sak. Carl Jonas Love Almqvists författarliv 1841–1866. 2009