Karin Gierows pris

10 apr 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mats Dahlberg och Arne Ruth Karin Gierows pris för år 2014.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2010 Birgitta Wallin och Ola Sigurdson, 2011 Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson, 2012 Janken Myrdal och Göran Eriksson och 2013 Marcia Sá Cavalcante Schuback och Ingemar Fasth. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Mats Dahlberg är kulturredaktör sedan många år vid Nya Wermlands-Tidningen i Karlstad, Han är en ofta återkommande recensent och skriver varje år ett stort antal artiklar i skilda ämnen inom kulturområdet. År 2002 var han med om att bilda Värmländska Akademien.

Arne Ruth är journalist och kulturskribent, född 1943 och bosatt i Stockholm. Han var verksam vid Sveriges radio 1968-77 och kulturchef på Expressen 1977-82. Därefter var han chefredaktör och chef för kulturredaktionen på Dagens Nyheter 1982-98. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 2008.

Verk:
Trans Europé Express. Spår och stickspår i europeiskt 70-tal. 1979
Samhället som teater. Estetik och politik i Tredje riket. 1983
Arne Ruth talar ut. Minnen, medier, moral. 2013