Ledig tjänst - Förste bibliotekarie vid Svenska Akademiens Nobelbibliotek

20 aug 2013

Svenska Akademien är en fristående kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen.

Svenska Akademiens Nobelbibliotek, som tillkom i samband med att Akademien erhöll uppdraget att utse Nobelpristagare i litteratur, är ett specialbibliotek för modern skönlitteratur och litterära klassiker. Det härbärgerar även en omfattande samling verk inom litteraturvetenskap, språkvetenskap och andra närliggande humanistiska ämnen. Nobelbiblioteket ligger i Börshuset i Gamla Stan i Stockholm och har för närvarande fyra anställda. På Akademiens sekretariat finns för närvarande åtta anställda.

Tjänsten är en heltidstjänst med tillsvidareanställning. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga biblioteksuppgifter med viss betoning på utåtriktat arbete samt ansvar för budgetfrågor och ekonomi avseende Nobelbiblioteket. Till tjänsten hör dock inte personalledning eller personaladministration.

Den medarbetare Akademien söker förutsätts ha genomgått bibliotekarieutbildning eller annan jämförbar högskoleutbildning samt ha väl dokumenterad erfarenhet från tidigare tjänstgöringar. Noggrannhet, stor organisations- och samarbetsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska är förutsättningar för tjänsten. Erfarenheter från arbete med webbutveckling och sociala medier är en merit liksom kunskap i ytterligare ett främmande språk utöver engelska.

Frågor om tjänsten kan ställas till Odd Zschiedrich, kansliansvarig, oz@svenskaakademien.se. Ansökan skall vara Svenska Akademien tillhanda senast fredagen den 13 september 2013 under adress Svenska Akademien, Box 2118, 103 13 Stockholm och märkas ”Ansökan”.