Margit Påhlsons pris

28 mar 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Barbro Söderberg Margit Påhlsons pris 2012 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Mats Thelander, 2008 Marketta Sundman, 2009 Olle Josephson, 2010 Jan Einarsson och 2011 Sven-Göran Malmgren.

Barbro Söderberg är språkvetare, född 1932 och bosatt i Åkersberga. Hon blev fil.dr vid Stockholms universitet 1980 med avhandlingen Flykten mot stjärnorna - struktur och symbol i Eyvind Johnsons Hans nådes tid. Fram till 1997 var hon professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Barbro Söderberg har varit redaktör för flera olika språkvetenskapliga utgåvor.

Verk (urval):
Grepp om språket. Tillsammans med Lennart Hellspong, 1975
Arbets- och examinationsformer i svenska. 1975
Att göra text. Tillsammans med Hans Strand, 1976
Pragmatik och angloamerikanskt långods i östtyskan. 1979
Från rytters och cowboys till tjuvstrykers. 1983
Minikurs i textlingvistisk analys. 1984
Nordisk medeltidsliteracy i ett diglossiskt och digrafiskt perspektiv.
    Tillsammans med Inger Larsson, 1993