Schückska priset

13 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingeborg Nordin Hennel Schückska priset på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Eva Haettner Aurelius, 2004 Birgitta Holm, 2005 Staffan Bergsten, 2006 Roland Lysell och 2008 Anders Olsson.
 
Ingeborg Nordin Hennel är litteraturvetare, född 1934 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil. dr 1976 i Umeå och har varit biträdande professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.
 
Verk (urval)
Den stora vreden : studier i Olof Högbergs prosaepos. Diss. 1976
Drömmen om Norrland och världen : en bok kring Olof Högbergs författarskap. Redaktör tillsammans med Mauritz Edström. 1981
Dömd och glömd : en studie i Alfhild Agrells liv och dikt. 1981
“Ämnar kanske fröken publicera något?” : kvinnligt och manligt i 1880-talets novellistik. 1984
Mamsell Forsells dagbok. 1988
Mod och försakelse : livs- och yrkesbetingelser för Konglig Theaterns skådespelerskor 1813–1863. 1997
Makt och vanmakt : texter från ett genusteoretiskt seminarium. Redaktör. 1998
Gråe jägarns gudson : något om Olof Högbergs liv och dikt. 2002
Ny svensk teaterhistoria 2, 1800-talets teater. Bandredaktör tillsammans med Ulla-Britta Lagerroth. 2007