Schückska priset

12 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Beata Agrell Schückska priset 2009 på 100 000 kronor.

Priset utgår ur en av Akademien 1946 instiftad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Birgitta Holm, 2005 Staffan Bergsten, 2006 Roland Lysell, 2007 Anders Olsson och 2008 Ingeborg Nordin Hennel.

Beata Agrell är litteraturvetare, född 1944 och bosatt i Göteborg. Hon blev fil. dr 1982 med avhandlingen Frihet och fakticitet. Om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Hon har varit professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet sedan 2000.
 
Verk och redaktörskap i urval:
Textinterpretationens mål och kulturella relevans. 1984
Romanen som forskningsresa, forskningsresan som roman. 1993
Genrer och genreproblem – teoretiska och historiska perspektiv. Tillsammans med Ingela Nilsson, 2003