Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

7 mar 2013

Svenska Akademien har tilldelat Lars Burman Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2013 med 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2008 Christina Sjöblad, 2009 Sara Danius, 2010 Anders Pettersson, 2011 Carin Franzén och 2012 Ola Holmgren.

Lars Burman är litteraturvetare, född 1958 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr 1990 med avhandlingen Den svenska stormaktstidens sonett. År 2001 tillträdde han som professor vid litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och hösten 2012 som överbibliotekarie vid samma lärosäte. Sedan 1996 är han biträdande huvudredaktör för Almqvists Samlade verk.  Lars Burman har varit redaktör för ett stort antal litteraturvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:
Tre fruar och en mamsell – om C.J.L. Almqvists tidiga 1840-talsromaner. 1998
Mäns och kvinnors skrivande. Om utgivning av tidiga 1800-talsromaner. 2000
Carl Jonas Love Almqvist – diktaren, debattören, drömmaren. 2001
Att förvalta sitt pund – om kulturarv och kulturarvsstrategier vid Uppsala universitet. 2008
Eloquent students – rhetorical practices at the Uppsala student nations 1663-2010. 2012