Svenska Akademiens bibliotekariepris

4 jun 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alice Thorburn sitt bibliotekariepris för 2015.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2011 Krister Gustavsson, 2012 Nina Frid, 2013 Sara Hagström Andersson och 2014 Gunnel Arvidson Nilsson. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 25 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Alice Thorburn är bibliotekarie och journalist, född 1978 och bosatt i Stockholm. Hon är sedan ett antal år verksam vid Stockholms stadsbibliotek. Bland de projekt hon medverkat i märks Poesibazaren, där olika arrangemang fokuserar på såväl samtida som äldre poesi. Hon har även varit en av de drivande krafterna i bibliotekspodden Solen, en plattform för samtal kring litteratur och läsning.

De senaste åren har Alice Thorburn arbetat med tidskriften Ponton, som har sin redaktion på Tranströmerbiblioteket, och arrangerat ett stort antal uppläsningar med bland annat unga författare. Hon har även varit en drivande medarbetare inom ramen för Långa Svansen, Stadsbibliotekets projekt för att knyta aktuell samhällsdebatt och litteratur till äldre litteratur. Som journalist har hon bland annat arbetat med programserien Läraröppet på UR.