Svenska Akademiens nordiska pris

7 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Eric Liedman sitt nordiska pris för år 2008.

Priset instiftades i samband med Svenska Akademiens 200-årsjubileum 1986 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond. Det utdelas till mottagare i något av de nordiska länderna, som har gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Lars Norén, 2004 Guðbergur Bergsson, 2005 Göran Sonnevi, 2006 Pia Tafdrup och 2007 Jon Fosse. Prisbeloppet är 350 000 kronor.
 
Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Börssalen den 2 april.
 
Sven-Eric Liedman är idé- och lärdomshistoriker, född 1939 i Karlskrona och bosatt i Göteborg. Han blev fil. dr i Göteborg 1966 och var under ett par år biträdande kulturchef på Sydsvenska Dagbladet. Under åren 1979–2006 var han professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Sven-Eric Liedman är författare till ett stort antal verk och har även varit redaktör för och översättare till ett betydande antal utgåvor. Han har tidigare erhållit flera utmärkelser och priser för sitt arbete.
 
Verk i urval:
Samtidskänslan : kritisk granskning. 1965
Det organiska livet i tysk debatt 1795–1845. Diss, 1966
En värld att vinna : den unge Karl Marx. 1968
Från Platon till Lenin : de politiska idéernas historia. 1972 (slutledet av titeln Från Platon till… har ändrats för varje ny upplaga som utkommit)
Motsatsernas spel : Friedrich Engels filosofi och 1800-talets vetenskaper. 2 volymer, 1977
Surdeg : en personlig bok om idéer och ideologier. 1980
Den synliga handen : Anders Berch och ekonomiämnena vid 1700-talets svenska universitet. 1986
Utmätning : essäer och personliga betraktelser om samtiden. 1993
I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria. 1997
Att se sig själv i andra : om solidaritet. 1999
Ett oändligt äventyr : om människans kunskaper. 2001
Tankens lätthet, tingens tyngd : om frihet. 2004
Stenarna i själen : form och materia från antiken till idag. 2006
 
Redaktörskap och översättningar i urval:
Karl Marx: Människans frigörelse. Urval och översättning, 1965
Herbert Marcuse: Den endimensionella människan. Översättning, 1968
Moderna livsåskådningar. Redaktör, 1972
Tio studier i Hegels rättsfilosofi. Redaktör, 1986
Sju studier om Marx. Redaktör, 1990
Karl Marx: texter i urval. Urval, inledningar och kommentarer tillsammans med Björn Linnell, 2003