Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2014

6 okt 2014

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 9 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

På grund av Börssalens fysiska begränsningar kan inte alla beredas plats vid tillkännagivandet. Förutom medias representanter kan därför endast företrädare för bokbranschen samt Akademiens samarbetspartners bjudas in. Den intresserade allmänheten får följa evenemanget via massmedias olika kanaler.

Representanter för media, bokbranschen eller olika samarbetspartners som önskar närvara vid tillkännagivandet måste anmäla detta senast kl. 17.00 den 8 oktober till nobel@svenskaakademien.se

Journalister, som önskar korta intervjuer med Svenska Akademiens ständige sekreterare omedelbart efter tillkännagivandet, måste anmäla detta senast kl 17.00 den 8 oktober till oz@svenskaakademien.se

All information i samband med tillkännagivandet torsdagen den 9 oktober publiceras på Nobelstiftelsens officiella webbplats www.nobelprize.org