Zibetska priset

17 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Augustin Mannerheim Zibetska priset för år 2011.

Priset utgår vartannat år ur donationsmedel efter Akademiens ledamot Christoffer Bogislaus Zibet (1740–1809) och brukar bland annat utdelas ”åt någon förtjent witterhetsidkare”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Per Landin, 2003 Eva Adolfsson, 2005 Leif Landen, 2007 Kristoffer Leandoer och 2009 Ola Wikander. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Augustin Mannerheim är poet, metrikexpert och jägmästare, född 1915 och bosatt i Linköping. Han har bedrivit litteraturstudier i Uppsala och även ägnat sig åt forskning inom musikvetenskap och metrik. Han har varit lärare vid Stadsteaterns elevskola i Norrköping och var med om att starta Centrum för metriska studier vid universitetet i Göteborg. 1997 blev han filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

På uppdrag av psalmbokskommittén 1969 bearbetade, nyöversatte och kommenterade Augustin Mannerheim äldre psalmer. De finns samlade i Gamla psalmisters röst, 1982.

Verk i urval:
Guldlejonet. Dikter, 1943.
Vita vägar. Dikter, 1950.
Sätt glas. Dikter, 1966.
Livbåt. Dikter, 1974.
Det förstorande mörkret. Dikter, 1979.
Det gamla huset. Samlingsvolym dikter, 1982.
Öppnas om natten. Dikter, 2005.
Johann Wolfgang von Goethe: Livskälla ur döden sprungen. Tolkning, urval, inledning och kommentar, 2011.