De Aderton

Svenska Akademiens ledamöter

Svenska Akademien har aderton ledamöter. Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien, men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Ledamotskapet är på livstid.

Inval sker genom omröstning i Akademien med slutna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas Akademiens beskyddare, kungen, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i Svenska Akademien, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Un­der 1900-talet och framåt har an­de­len förfat­ta­re växt och utgör nu runt hälf­ten av le­damöter­na. Bland­ning­en av kom­pe­ten­ser är stor. Under lång tid satt det endast män i Akademien, men från Selma Lagerlöfs inträde och framåt har antalet kvinnliga ledamöter ökat. Hit­tills har elva kvin­nor valts in, sju av dem sitter i Akademien idag.

Akademiens nuvarande ledamöter

Stol nr 1   Förfat­ta­ren och litteraturforskaren Lotta Lotass, f. 1964 (invald 2009)

Stol nr 2   Språkforskaren Bo Ralph, f. 1945 (invald 1999)

Stol nr 3   Språkforskaren Sture Allén, f. 1928 (invald 1980)

Stol nr 4   Förfat­ta­ren och litteraturforskaren Anders Olsson, f. 1949 (invald 2008)

Stol nr 5   Språk- och litteraturforskaren Göran Malmqvist, f. 1924 (invald 1985) 

Stol nr 6   Språkforskaren Tomas Riad, f. 1959 (invald 2011)
               
Stol nr 7   Litteraturforskaren och författaren Sara Danius, f. 1962 (invald 2013)
                  Ständig sekreterare

Stol nr 8   Antikforskaren och poeten Jesper Svenbro, f. 1944 (invald 2006)

Stol nr 9  Teologen och religionsfilosofen Jayne Svenungsson, f. 1973 (invald 2017)

Stol nr 10  Historikern och författaren Peter Englund, f. 1957 (invald 2002)

Stol nr 11  Författaren Klas Östergren, f. 1955 (invald 2014)

Stol nr 12  Författaren Per Wästberg, f. 1933 (invald 1997)

Stol nr 13  Författaren och dramatikern Sara Stridsberg, f. 1972 (invald 2016)

Stol nr 14  Poeten och dramatikern Kristina Lugn, f. 1948 (invald 2006)

Stol nr 15  Författaren Kerstin Ekman, f. 1933 (invald 1978)

Stol nr 16  Förfat­ta­ren och litteraturforskaren Kjell Espmark, f. 1930 (invald 1981)

Stol nr 17  Författaren och litteraturforskaren Horace Engdahl, f. 1948 (invald 1997)

Stol nr 18  Författaren Katarina Frostenson, f. 1953 (invald 1992)