SAOL 14 på nätet

Den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som utkom 2015, återfinns numera på webbplatsen SAOLhist, där även tidigare utgåvor av SAOL är tillgängliga.

Om du tycker att ett etablerat svenskt ord (typiskt ett ord som förekommer i flera olika texter) fattas i SAOL 14, eller om du noterat en ny användning av ett ord som redan finns i den senaste upplagan av ordlistan, kan du komma med förslag här:
http://svenska.gu.se/forskning/li/projekt/saol/nyordsforslag.