En dag om poesi – fortbildningsdag för pedagoger, bibliotekarier och skolledare

 

På denna webbsida kommer vi att lägga ut filmer från dagen samt övrigt material.

-

Frågor kring denna fortbildningsdag kan ställas till broavpoesi@svenskaakademien.se