En dag om poesi - fortbildningsdag för pedagoger, bibliotekarier och skolledare

Välkomna till en fortbildningsdag för pedagoger, bibliotekarier och skolledare på lågstadiet.

Var: Svenska Akademien, Börshuset, Gamla stan, Stockholm
När: 28 oktober kl. 9.00-17.00
Anmälningar börjar tas emot 15 augusti.

Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika. Lunch ordnar man själv. Det finns många restauranter runt om i Gamla stan.

Program:
 

Kl. 8.00    
     
    
Vi öppnar dörrarna och bjuder på kaffe och smörgås innan programmet börjar.                            

Kl. 9.00-11.30  

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm hälsar välkommen och berättar om Svenska Akademien och bakgrunden till diktboken En bro av poesi. Mats Malm presenterar dagens moderator, Anne-Marie Körling.

Universitetslektor Ann Boglind och docent Anna Nordlund, som sammanställt En bro av poesi, berättar om arbetet med den och om sin syn på läsfrämjande och litteraturdidaktik för yngre barn.

Jila Mossaed, poet och ledamot av Svenska Akademien, läser sin dikt ur boken och berättar om poesins betydelse för henne under barndomen och för att som flykting ta till sig det svenska språket.                    

Ann Boglind och Anna Nordlund ger handfast handledning i poesiläsning och poesididaktik för lågstadiet.

Kl. 11.30-13.00    

Lunch på egen hand.

Kl. 13.00-15.00    

Gabriella Thinsz, chef för pedagogik och utveckling på Utbildningsradion, samt Jenny Reichwald, The Purpose Studio, berättar om En bro av poesi-filmerna och UR:s handledning.

Hanna Lundström läser sin dikt ur boken och delar med sig av sina tankar kring barn och poesi utifrån ditt dubbla perspektiv som författare och lärare.

Erfarenhetsutbyte i mindre grupper.

Kl. 15.00-15.30     

Kaffe med fortsatt erfarenhetsutbyte.

Kl. 15.30-16.30   

Panelsamtal och frågestund med Svenska Akademiens Mats Malm, läraren och poeten Hanna Lundström, förskolelärare och skolbibliotekarie Ulrika Håkansson Kallin samt litteraturdidaktikerna Anna Nordlund och Ann Boglind: Vad går att göra för att främja barns och ungas läsande i hem och skola? Vad behöver skolorna? Vilka sätt finns det att nå vårdnadshavarna?

Kl. 16.30-17.00   

Mårten Melin läser sin dikt ur boken och berättar om poesins betydelse för honom under barndomen och uppväxten.

Mats Malm avslutar dagen.

Observera att:

- Svenska Akademien har två entréer vid större evenemang. Vilken entré som är aktuell för dig framgår av din bokningsbekräftelse.
- Dörrarna öppnas från kl. 08.00.
- Programmet kan komma att justeras. Dock är starttid, lunchrast och sluttid fasta.

Frågor kring denna fortbildningsdag kan ställas till broavpoesi@svenskaakademien.se