Förändringar i Nobelkommitténs arbetsformer

Förändringar i Nobelkommitténs arbetsformer

Nobelpristagare i litteratur 2020: Louise Glück

Nobelpristagare i litteratur 2020: Louise Glück

Två nya ledamöter

Två nya ledamöter

svenska.se

svenska.se

Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Dess syfte är enligt stadgarna att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet".

Läs mer om Svenska Akademien...

Dagens Namn

25
Söndag okt v 43

Pressmeddelanden

Photo: Rickard L. Eriksson

Aktuellt

Photo: Rickard L. Eriksson

Nobelpristagare i litteratur år 2020: Louise Glück

Nobelpristagare i litteratur 2020: Louise Glück
Photo: Katherine Wolkoff

Hur ansöker man om bidrag?

Sök anslag för forskning i modern svenska

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Sök i tre ordböcker på en gång – svenska.se

svenska.se

Intensivsvenska! Aktuellt: rapport och resultat

Akademiens almanackor

Akademiens almanackor

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse 2019

Stadgar för Svenska Akademien

Svenska Akademiens stadgar

Besök Nobelbibliotekets webbplats

Photo: Rickard L. Eriksson