Svenska Akademiens logotyp
Jon Fosse

Nobelpriset i litteratur 2023 tilldelas
Jon Fosse
för hans nyskapande dramatik och prosa som ger röst åt det osägbara.


Akademien arbetar för ett gemensamt, rikt och levande språk som alla ska ha möjlighet att bruka och utveckla.
Detta är Svenska Akademien
Annie Ernaux
Nobelpriset

Alfred Nobel anförtrodde i sitt testamente från 1895 Svenska Akademien att utse Nobelpristagare i litteratur. Anvisningen var att det skulle tillfalla den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning. Det första Nobelpriset utdelades 1901.

LÄS MER

Svenska Akademiens arbete

Att främja det svenska språket

Akademien arbetar för ett gemensamt, rikt och levande språk som alla ska ha möjlighet att bruka och utveckla.

Att främja litteraturen inom det svenska språkområdet

Vi vårdar och tillgängliggör det svenska skönlitterära arvet och främjar den fortsatt utvecklingen av litteraturen.

Att främja litteraturen internationellt

Genom Nobelprisarbetet bidrar Akademien på det internationella planet till främjandet av framstående författarskap och berikande läsupplevelser.