Kontakt

Svenska Akademien

Postadress
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00 
E-post sekretariat@svenskaakademien.se 

E-postadresser till Svenska Akademiens ledamöter och anställda följer modellen:
fornamn.efternamn[at]svenskaakademien.se

Mats Malm
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Nina Grapne
Assistent till ständige sekreteraren
Telefon: 08-555 125 03

Louise Hedberg
Kansliansvarig
Kontaktperson avseende dataskyddsfrågor och pressfrågor
Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket
Telefon: 08-555 125 02

Carina O Lindqvist
Räntmästare
Ekonomi- och finansfrågor
Telefon: 08-555 125 04

Madeleine Engström Broberg
Arkivföreståndare och projektledare
Telefon: 08-555 125 06

Kristian Fredén
Redaktör
Telefon: 08-555 125 16

Seth Jakobsson
Intendent
Lokalfrågor
Telefon: 070-588 91 76 (kl. 9–16)

Lars-Erik Longhi
IT
Telefon: 08-555 125 08

Håkan Nygren
Redaktör och handläggare
Telefon: 08-555 125 11

Bo Svensén
Redaktör
Telefon: 08-555 125 05
 

Nobelbiblioteket

Postadress
Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 52
E-post nobelbiblioteket@svenskaakademien.se

E-postadresser till bibliotekets anställda följer modellen:
fornamn.efternamn[at]svenskaakademien.se

Louise Hedberg
Verksamhetsansvarig

Carina Cederroth
Bibliotekarie, katalogiseringsansvarig

Magnus Halldin
Litteraturhandläggare

Anna Jansson
Biblioteksassistent

Lars Åkesson
Bibliotekarie

Linda Örtenblad
Bibliotekarie, förvärvsansvarig