Kontakt

Svenska Akademien och Nobelbiblioteket

 

Svenska Akademien

Postadress
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00. Bemannas vardagar kl. 9-16.

Du kan alltid nå oss via e-post.
För allmänna frågor: sekretariat@svenskaakademien.se
Nobelbiblioteket: info@nobelbiblioteket.se
Frågor kring Nobelpriset i Litteratur: nobel@swedishacademy.org
Arkivet: arkiv@svenskaakademien.se
 

Enskilda medarbetare nås via modellen fornamn.efternamn(a)svenskaakademien.se

Mats Malm
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Nina Grapne
Assistent till ständige sekreteraren
Telefon: 08-555 125 03

Louise Hedberg
Kansliansvarig
Kontaktperson avseende dataskyddsfrågor och pressfrågor
Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket
Telefon: 08-555 125 02

Carina O Lindqvist
Räntmästare
Ekonomi- och finansfrågor
Telefon: 08-555 125 04

Madeleine Engström Broberg
Arkivföreståndare och projektledare
Telefon: 08-555 125 06

Kristian Fredén
Bok- och webbredaktör
Telefon: 08-555 125 16

Seth Jakobsson
Intendent
Lokalfrågor
Telefon: 070-588 91 76 (kl. 9–16)

Lars-Erik Longhi
IT
Telefon: 08-555 125 08

Håkan Nygren
Redaktör och handläggare
Telefon: 08-555 125 11

Bo Svensén
Redaktör
Telefon: 08-555 125 05
 

Nobelbiblioteket

Postadress
Svenska Akademiens Nobelbibliotek
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00
E-post nobelbiblioteket@svenskaakademien.se

Louise Hedberg
Verksamhetsansvarig

Magnus Halldin
Litteraturhandläggare

Anna Jansson
Biblioteksassistent

Lars Åkesson
Bibliotekarie, katalogiseringsansvarig

Linda Örtenblad
Bibliotekarie, förvärvsansvarig