Kontakt

Svenska Akademien

Postadress
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00 
E-post sekretariat@svenskaakademien.se 

E-postadresser till Svenska Akademiens ledamöter och anställda följer modellen:
fornamn.efternamn[at]svenskaakademien.se

Mats Malm
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Nina Grapne
Assistent till ständige sekreteraren
Telefon: 08-555 125 03

Louise Hedberg
Kansliansvarig
Kontaktperson avseende dataskyddsfrågor
Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket
Telefon: 08-555 125 02

Carina O Lindqvist
Räntmästare
Ekonomi- och finansfrågor
Telefon: 08-555 125 04

Seth Jakobsson
Intendent
Lokalfrågor
Telefon: 070-588 91 76 (kl. 9–16)

Håkan Nygren
Redaktör och handläggare
Telefon: 08-555 125 11