Kontakt

Svenska Akademien

Postadress
Svenska Akademien
Box 2118
103 13 Stockholm

Besöksadress 
Källargränd 4, Gamla Stan, Stockholm

Telefon 08-555 125 00 
E-post sekretariat@svenskaakademien.se 

E-postadresser till ledamöter inom Svenska Akademien är
fornamn.efternamn @ svenskaakademien.se

Anders Olsson
Svenska Akademiens ständige sekreterare

Louise Hedberg
Kansliansvarig
Kontaktperson avseende dataskyddsfrågor
Integritetspolicy för Svenska Akademien och Nobelbiblioteket
Telefon: 08-555 125 02

Håkan Nygren
Redaktör och handläggare
Telefon: 08-555 125 11

Räntmästare
Ekonomi- och finansfrågor
Telefon: 08-555 125 04

Intendent
Lokalfrågor och fastighetsärenden
Telefon: 08-555 125 07