Akademiens priser

Svenska Akademien utdelar årligen ett stort antal priser och stipendier, varav en del utgår ur egna medel och en del ur stiftelser som Akademien förvaltar.

Belöningarna, av vilka de flesta avser litterära, språkliga och allmänt kulturella insatser, utdelas utan ansökan. 

SVENSKA AKADEMIENS PRISER (URVAL) 

Stora priset
instiftat 1786 av Gustaf III; ursprungligen två guldmedaljer som första pris i vältalighet resp. skaldekonst, numera en guldmedalj som utdelas mera sällan och då för mycket framstående insatser inom något av Akademiens intresseområden. 

Kungliga priset
instiftat 1835 av Karl XIV Johan och fortfarande anvisat av kungen; för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. 

Bellmanpriset 
instiftat 1920 av Anders Zorn och hans maka för att hedra ”en verkligt framstående svensk skald”. 

Språkvårdspriset
instiftat 1953; för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård. 

Teaterpriset 
instiftat 1963 som belöning till framstående scenartister, regissörer och dramatiska författare. 

Finlandpriset  
instiftat 1966; för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv. 

Kellgrenpriset
instiftat 1979; för betydelsefull gärning inom Akademiens hela verksamhetsområde. Priset utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.

Margit Påhlsons pris​ 
instiftat 1981; för särskilt viktiga insatser för svenska språket. 

Nordiska priset​ 
instiftat 1986; tilldelas mottagare i något av de nordiska länderna, som gjort betydelsefulla insatser inom något av Akademiens verksamhets- eller intresseområden. Priset utgår ur Stiftelsen Karin och Karl Ragnar Gierows fond.

Svensklärarpriset 
instiftat 1987; tillerkänns lärare, som genom sin gärning stimulerat ungdomars intresse för svenska språket och litteraturen. 

Gerard Bonniers pris 
instiftat 1988; skall tilldelas författare som är verksamma inom Akademiens intresseområde.

Schullströmska priset för barn- och ungdomslitteratur​
instiftat 2002; skall utdelas till en framstående författare av barn- eller ungdomslitteratur.

Svenska Akademiens språkforskarpris
instiftat 2006 med ändamål att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid.   

Svenska Akademiens essäpris
instiftat 2007; utdelas för framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format.

Svenska Akademiens bibliotekariepris​
inrättades 2005 och skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som har gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur.

Svenska Akademiens pris till framstående författare av ungdoms- och barnlitteratur
Instiftat 2021.