Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens franska stipendium

Fjäderpenna

Svenska Akademien utlyser tre stipendium om 30 000 kr för två veckors vistelse i en av Svenska institutets gästvåningar i Paris. Våningarna är belägna i en 1500-talsbyggnad i Marais-kvarteren mitt i Paris och stipendiet är avsett för hyra, resa och omkostnader. Mer information om boendet finns på Svenska institutets hemsida. 

Sökande kan vara författare, översättare, kulturskribent eller forskare. Meriteringsgrund är projektets styrka och dess närhet till den franska miljön. Samarbete med Svenska institutet välkomnas men är inget krav.

Uppgifter i ansökan

Ansökan görs på särskild blankett som du finner här (nedladdning) »

Ansökan ska bestå av en projektbeskrivning (max 4 s.) med uppgift om etablerade kontakter och planerat utbyte. Ansökningsblanketten tillsammans med projektbeskrivning sänds per epost till: ansokan@svenskaakademien.se med ämnet ”Akademiens franska stipendium” senast den 20 september 2023. Till denna adress kan även frågor ställas.

Redovisning

Akademien emotser inom ett år en redogörelse för vad stipendiet resulterat i.

 

Välkommen med din ansökan!

Svenska Akademien