Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Foto: Rickard L. Eriksson<br>

Nobelbiblioteket är ett specialbibliotek inriktat på i första hand skönlitteratur och litteraturvetenskap. Till huvuduppgifterna hör att bistå Svenska Akademien i dess arbete, liksom att understödja översättare och forskare inom Akademiens intressefält. Nobelbiblioteket är även öppet för allmänheten.

Nobelbiblioteket grundades 1901 i samband med att Svenska Akademien fått som ansvar att en gång per år utse Nobelpristagare i litteratur. Sedan dess har en mängd andra priser tillkommit. Samlingarna är därför inte strikt begränsade till vad som är motiverat av Nobelprisarbetet utan omfattar såväl den samtida skönlitteraturen som verk inom litteratur- och språkvetenskap.

En viktig del i litteraturbevakningen sker med hjälp av de cirka hundra, flertalet utländska, litterära tidskrifter som biblioteket prenumererar på. Dessa finns att läsa i bibliotekets läsesal. Nobelbiblioteket är öppet för allmänheten, särskilt för dem som i kvalificerat studiesyfte är intresserade av att ta del av samlingarna. Merparten av bokbeståndet är tillgängligt för hemlån. Den utländska delen finns registrerad i LIBRIS och biblioteket deltar i landets fjärrlåneverksamhet.