Svenska Akademiens Nobelbibliotek

Nobelbiblioteket är ett instrument i Svenska Akademiens prisarbete. Det grundades 1901 i anslutning till Akademiens nyinrättade Nobelinstitut. Dess primära uppgift var att tillhandahålla Nobelkommittén och institutets medarbetare all nödig litteratur i arbetet med det litterära Nobelpriset. Bibliotekets uppgift har ytterst sin upprinnelse i Alfred Nobels testamente, där "Akademien i Stockholm" åläggs att belöna "den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk riktning".

Med Nobelinstitutet skulle således vara förenat ett större bibliotek omfattande de viktigaste utkommande verken inom världslitteraturen. Uppdraget att planera biblioteket gick till litteraturprofessorn Karl Warburg.

 


"Vasaborgen" 1901

I november 1900 informerade Warburg Akademien om att han funnit en för biblioteksändamål lämplig tiorumslägenhet vid Norra Bantorget, belägen i den av Ferdinand Boberg ritade s.k. Vasaborgen. Den hade ett "fritt, gladt läge: rymliga lokaler; rikt naturligt ljus såväl för läsrum som boksalar; fullt solid byggnad, mäktig att bära hvilka tyngder som helst". Lokalerna beräknades rymma ca 65.000 volymer, därtill ett "förträffligt läsrum" vettande mot en terrass med plantering, ett par arbetsrum och en vaktmästarebostad.

 


Nobelbibliotekets läsesal 1901

Warburg räknade med att behöva förvärva litteratur från ett trettiotal språkområden. Han hade därför kontaktat flertalet av de stora förlagen och bokhandlarna runt om i Europa. Många böcker inköptes även i Paris, Avignon, Barcelona, London, Rom, Poznan, Zagreb, Belgrad, Prag, Budapest, Köpenhamn....

I väsentlig mån skulle Nobelbiblioteket för sin bevakning också vara ett tidskriftsbibliotek innehållande "en så rikhaltig samling som möjligt av kritiska, litterära och språkliga tidskrifter av betydelse".

Nobelbiblioteket invigdes den 16 november 1901. Förutom att betjäna Akademiens ledamöter och Nobelintitutets tjänstemän skulle det även, i mån av resurser, "lämna andre vetenskapsidkare och skriftställare tillfälle att studera utländsk vitterhet". Efterhand gavs även en "bildad allmänhet" tillträde.

 


Nobelbibliotekets läsesal 1967


Nobelbiblioteket 2001

Fem år efter bibliotekets tillkomst hade enbart det skönlitterära bokbeståndet vuxit till nära 15 000 volymer, och efter två decennier hade biblioteket vuxit ur lokalerna vid Norra Bantorget. I oktober 1921 kunde Nobelbiblioteket flytta in i sina nuvarande lokaler i Börshuset i Gamla stan.