Svenska Akademiens logotyp

De Aderton – Akademiens ledamöter

Svenska Akademien har arton ledamöter på numrerade stolar och kallas därför även för De Aderton.

Om Akademiens ledamöter

Gustaf III uppges från början ha tänkt sig tjugo, hälften av antalet ledamöter i Franska Akademien, men sedan bestämt sig för aderton eftersom det ordet klingade vackrare. Inval sker genom omröstning i Akademien med slutna sedlar, och resultatet skall före offentliggörandet underställas Akademiens beskyddare, kungen, för godkännande.

Från början var författarna i minoritet, och de flesta av ledamöterna var höga ämbetsmän. 1800-talets första hälft kan betecknas som de stora skaldernas epok i Svenska Akademien, medan seklets senare hälft uppvisar ett markant inslag av vetenskapsmän, främst historiker och språkmän. Under 1900-talet har det valts in fler författare och denna yrkesgrupp utgör nu runt hälften av ledamöterna. När författaren och Nobelpristagaren Selma Lagerlöf tog sitt inträde 1914 blev hon Akademiens första kvinnliga ledamot.

Ledamotsregistret

Upptäck våra tidigare ledamöter – Sök i vårt register

I vårt ledamotsregister kan du enkelt söka bland Akademiens samtliga ledamöter genom tiderna.

Till Ledamotsregistret